اقدام دولت استرالیا در بازداشت پناهجویان در جزیره مانوس «غیرقانونی» است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقدام دولت استرالیا در بازداشت پناهجویان در جزیره مانوس «غیرقانونی» است

بر اساس حکم دادگاه عالی پاپوآ گینه نو بازداشت پناهجویان در جزیره مانوس توسط دولت استرالیا اقدامی بر خلاف قانون اساسی است و باید متوقف شود.

دولت استرالیا مدتی است که متقاضیان پناهندگی را به اجبار به جزیره مانوس می فرستد تا نتیجه پرونده آنها مشخص شود. در حال حاضر حدود ۸۵۰ مرد در این جزیره اسکان داده شده اند که با درخواست پناهندگی حدود نیمی از آنها موافقت شده است.

اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز به کار کرد اما سال ۲۰۰۸ بسته شد. حدود چهار سال قبل و با افزایش شمار پناهجویانی که وارد استرالیا می شدند این اردوگاه کار خود را از سر گرفت. بسیاری از سازمانهای حقوق بشری منتقد شرایط حاکم بر این اردوگاه هستند.

ریچارد دی ناتاله، رهبر حزب سبز استرالیا می گوید: «سبزهای استرالیا از این حکم استقبال می کنند. ما می دانیم که این پناهجویان بی گناه خودخواسته به سرزمین ما نمی آیند که به آنها پناه بدهیم. اقدام آنها غیرقانونی نیست، بلکه اقدام دولت استرالیا غیرقانونی است.»

پنج قاضی دادگاه قانون اساسی اعلام کردند که این اقدام، بخش ۴۲ قانون اساسی را که درباره آزادی شخصی است زیر پا می گذارد. حدود دو سال قبل اصلاحیه ای که در این بخش قانون اساسی اعمال شد به دولت پاپوآ گینه نو اجازه می داد که بر اساس توافق با یک کشور دیگر خارجیها را در مناطق تحت حاکمیت پاپوآ گینه نو اسکان دهد. اما حالا دادگاه عالی، این بند را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است چرا که بنا به حکم دادگاه پناهجویان به اختیار خود اسکان داده نمی شوند و این بند به «کرامت انسانی» احترام نمی گذارد.