جشن سالگرد «انقلاب میخک» پرتغال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جشن سالگرد «انقلاب میخک» پرتغال

خبر کوتاه

مردم پرتغال چهل و دومین سالگرد انقلاب موسوم به «انقلاب میخک» یا «انقلاب جمهوری» را جشن گرفتند. انقلاب میخک که در واقع کوتای افسران جوان ارتش علیه حکومت آنتونیو ده الیویرا سالازار بود خیلی زود حمایت مردمی را با خود به همراه داشت.

سالازار به مدت ۳۶ سال نخست وزیری حکومتی را به عهده داشت که بسیاری آن را یک حکومت دیکتاتوری می دانند.

به دلیل این که مردم از سربازان با گل میخک استقبال کردند، این انقلاب به «انقلاب میخک» مشهور شد.