رائول کاسترو رئیس حزب کمونیست کوبا ماند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رائول کاسترو رئیس حزب کمونیست کوبا ماند

خبر کوتاه

رائول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا، برای دور دوم به ریاست حزب کمونیست این کشور برگزیده شد. انتخاب دوباره رائول کاسترو به رغم وعده های او برای انجام اصلاحات و ایجاد تحول در کادر رهبری حزب کمونیست کوبا صورت گرفت.