نقاشیهای دزدیده شده پس از ده سال در اوکراین پیدا شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نقاشیهای دزدیده شده پس از ده سال در اوکراین پیدا شدند

خبر کوتاه

مقامهای اوکراینی می گویند که توانسته اند چهار اثر از بیش از بیست اثر نقاشی گران قیمتی را که حدود یک دهه قبل از موزه ای در هلند دزدیده شده بودند، پیدا کنند.

وزیر امور خارجه اوکراین گفته است که این آثار در اختیار یک گروه تبهکار بوده است.