آب تنی «نورا» خرس قطبی ساکن باغ وحش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آب تنی «نورا» خرس قطبی ساکن باغ وحش

خبر کوتاه

نورا، خرس قطبی که در باغ وحش کلمبوس آمریکا زندگی می کند برای اولین بار در برابر چشمان مشتاق بازدیدکنندگان حاضر شد و آب تنی کرد.

حدود شش ماه قبل وقتی که مراقبان حیات وحش متوجه شدند مادر نورا او را رها می کند، دست به کار شدند و او را به باغ وحش منتقل کردند.

بر اساس تخمینها فقط حدود بیست هزار خرس قطبی در جهان باقی مانده اند.