بازداشت شش مظنون به تبهکاری در برلین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت شش مظنون به تبهکاری در برلین

خبر کوتاه

پلیس آلمان در عملیاتی ویژه در برلین شش مرد را به ظن دست داشتن در اقدامات تبهکارانه بازداشت کرد.

در این عملیات که در چند منطقه از برلین انجام شد پلیس با یورش به چند آپارتمان، آنها را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد. بازداشت شدگان ۲۰ تا ۵۶ ساله و از یک خانواده بزرگ عرب تباراند.

عملیات روز سه شنبه با مشارکت ۲۲۰ مامور پلیس از جمله ۶۰ نیروی ویژه در ارتباط با چند جرم از جمله قتل و دزدی از یک مرکز خرید لوکس برلین صورت گرفته است.