آزادی عده ای از زندانیان سیاسی در میانمار

آزادی عده ای از زندانیان سیاسی در میانمار
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دولت میانمار به ریاست آنگ سان سوچی ۶۹ زندانی سیاسی را آزاد کرد. بیشتر این زندانیان از فعالان جنبش دانشجویی بوده اند. تعداد زیادی از

خبر کوتاه

دولت میانمار به ریاست آنگ سان سوچی ۶۹ زندانی سیاسی را آزاد کرد. بیشتر این زندانیان از فعالان جنبش دانشجویی بوده اند. تعداد زیادی از هواداران و اعضای حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سوچی در سال های گذشته زندانی شده اند. وی گفته است که آزادی زندانیان سیاسی در اولویت کار دولت جدید است.

مطالب مرتبط