ادعای رسانه های آلمان: آگاهی سرویس مخفی از فعالیت نئونازیهای مظنون به قتلهای نژادپرستانه

ادعای رسانه های آلمان: آگاهی سرویس مخفی از فعالیت نئونازیهای مظنون به قتلهای نژادپرستانه
نگارش از Euronews

گزارش رسانه های آلمان درباره اینکه دو تن از اعضای نئونازی «حزب زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست» به عنوان خبرچین در استخدام دولت این کشور بوده اند، جنجال

گزارش رسانه های آلمان درباره اینکه دو تن از اعضای نئونازی «حزب زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست» به عنوان خبرچین در استخدام دولت این کشور بوده اند، جنجال آفرین شد.

رسانه ها ادعا می کنند اووه موندلوز و همدستش بِئاته چپه، دو تن از اعضای این گروه طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی که این گروه نئونازی درحال برنامه ریزی برای قتل، حمله و آتش سوزی با انگیزه های نژادپرستانه بود، توسط خبرچینی که اطلاعات مربوط به گروههای راست افراطی را به سازمان اطلاعات داخلی آلمان می رساند به کار گرفته شده بودند.

اگرچه این افراد در شهر زویکاو، واقع شرق آلمان مستقر بودند اما دست به اقدامات تروریستی در سراسر آلمان می زدند. فعالیت آنها منجر به قتل ۹ ترک و یک یونانی و ۱ پلیس شده است.

محاکمه اعضای «حزب زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست» در مونیخ از ۶ مه سال ۲۰۱۳ آغاز شد. بئاته چپه، تنها بازمانده این گروه که از سه سال پیش مقابل دادگاه حاضر شده، داشتن هرگونه مسئولیتی در ارتکاب این قتل ها را رد می کند.

مطالب مرتبط