استقبال ضعیف هلندی ها از رفراندوم معاهده همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین

استقبال ضعیف هلندی ها از رفراندوم معاهده همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین
نگارش از Euronews

هلندی ها روز چهارشنبه در رفراندومی که از سوی جناح ضدایده اتحادیه اروپا و با جمع آوری ۴۵۰ هزار امضاء برگزار شد در خصوص تایید یا عدم تایید معاهده

هلندی ها روز چهارشنبه در رفراندومی که از سوی جناح ضدایده اتحادیه اروپا و با جمع آوری ۴۵۰ هزار امضاء برگزار شد در خصوص تایید یا عدم تایید معاهده همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین در پای صندوق های رای حاضر شدند.

بیش از۳۰ درصد شهروندان هلند در این رفراندوم شرکت کردند، از این میزان ۳۶ درصد به معاهده بروکسل و کی یف آری و ۶۴ درصد نه گفتند.

در صورتی که بیش از ۳۰ درصد هلندی ها در رفراندوم شرکت می کردند دولت هلند تصمیم آنان را در سیاست گذاری های خود لحاظ می کرد و اگر کمتر از ۳۰ درصد در همه پرسی حاضر می شدند دولت هلند نسبت به نتیجه رفراندوم بی توجه می شد. این همه پرسی برای دولت هلند لازم الاجراء نیست.

معاهده جاری سیاسی، تجاری و دفاعی اتحادیه اروپا و اوکراین در حال حاضر موقتی تلقی می شود. لازم الاجراء شدن تمام و کمال این معاهده به لحاظ قانونی مستلزم موافقت تمامی ۲۸ عضو اتحادیه اروپا با تمامی بندهای آن است. هلند تنها عضو اتحادیه اروپاست که تا به امروز با تمام بندهای معاهده همکاری بروکسل و کی یف موافقت نکرده است.

مطالب مرتبط