جریمه ۳۰ هزار یورویی ژان ماری لوپن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جریمه ۳۰ هزار یورویی ژان ماری لوپن

خبر کوتاه

ژان ماری لوپن، بنیانگذار حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه روز چهارشنبه و برای دومین بار به دلیل اظهاراتش درباره هولوکاست از سوی دادگاه پاریس به پرداخت ۳۰ هزار یورو جریمه شد.

او یکسال پیش طی سخنانی گفته بود که اتاق های گاز نازی ها بخشی «جزئی» از تاریخ جنگ جهانی دوم است.