نام حزب جبهه ملی فرانسه و یاران لوپن با اوراق پاناما گره خورد

نام حزب جبهه ملی فرانسه و یاران لوپن با اوراق پاناما گره خورد
نگارش از Euronews

دو تن از یاران مارین لوپن٬ رهبر حزب راست گرای «جبهه ملی» فرانسه و نیز ژان-ماری لوپن پدر وی، مظنون به فرار مالیاتی و یا مخفی نگاه داشتن میزان حقیقی

دو تن از یاران مارین لوپن٬ رهبر حزب راست گرای «جبهه ملی» فرانسه و نیز ژان-ماری لوپن پدر وی، مظنون به فرار مالیاتی و یا مخفی نگاه داشتن میزان حقیقی دارایی های خود هستند.

روزنامه لوموند فرانسه در همکاری با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاری تحقیقی و در ارتباط با افشاگری موسوم به «اوراق پاناما» از «فردریک شاتیون» و «نیکولاس کروشه» نام می برد دو دوست خانم لوپن که مظنون به انتقال حداقل ۳۱۶ هزار یورو از فرانسه به بهشت های مالیاتی از طریق ثبت شرکتی بنام «ریوال» هستند.

از آقای شاتیوین در حال حاضر و در ارتباط با کمک های مالی اش به راستگرایان در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ میلادی فرانسه تحقیق بعمل می آید.

وی در صفحه فیسبوک خود هرگونه اتهام وارده و نیز امکان ارتباط افشاگری های اخیر «اوراق پاناما» با خود و حزب جبهه ملی فرانسه را رد کرده است.

فلوریان فیلیپو، معاون خانم لوپن نیز با استناد به اظهارات خود آقای شاتیون و بررسی های قاضی، فعالیت های آقای شاتیون را کاملا قانونی خواند و به کسانی که بخواهند فعالیت های فردریک شاتیون را با جبهه ملی و یا مارین لوپن مرتبط کنند هشدار داد و گفت چنین اقدامی به مثابه توهین و تهمت تلقی خواهد شد.

حزب جبهه ملی نیز با انتشار اعلامیه ای هر گونه اتهام وارده به خود در ارتباط با افشاگری های «اوراق پاناما» را رد کرد و به رسانه ها هشدار داد.

مسئولان امور مالی فرانسه به ژان-ماری لوپن پدر مارین لوپن در مخفی ساختن بخشی از دارایی هایش از طریق شرکتی فرامرزی بنام «بالرتون مارکتینگ لیمیتید» در جزایر ویرجین، مظنون هستند.
مبلغی که از امکان گره خوردن نام ژان-ماری لوپن، بنیانگذار حزب جبهه ملی فرانسه با آن صحبت می شود ۲.۲ میلیون یوروست.

مطالب مرتبط