شرکت موساک فونسکا در ارتباط با رسوایی «اوراق پانامایی» خود را بیگناه می داند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرکت موساک فونسکا در ارتباط با رسوایی «اوراق پانامایی» خود را بیگناه می داند

افشای اوراق پانامایی، یازده و نیم میلیون سند متعلق به شرکت حقوقی «موساک فونسکا» حاکی از آن است که این شرکت به مشتریان خود کمک کرده تا از طریق پولشویی تحریم ها را دور بزنند و از مالیات ها فرار کنند.

شرکت موساک فونسکا در دفاع از اتهام مذکور گفته که بر اساس موازین بین المللی عمل کرده و بیگناه است.

این رسوایی پرده از پولشویی و فرار مالیاتی برخی صاحبان قدرت و ثروت برداشته است.

رامون فونسکا٬ یکی از مدیران این شرکت در نخستین واکنش به این اتهام مطرح گفت: «همه آنهایی که نامشان آمده از بازیکن فوتبال تا مافیاهای مختلف، هیچیک مشتری این شرکت نبوده اند، بلکه آنها مشتری یک بانک واسط بوده اند که یکی از شرکتهای ما را خریده و سپس برای مقاصد خود آن را فروخته اند.»

شرکت موساک فونسکا با اذعان به درستی بسیاری از اطلاعات اوراق پانامایی، ادعا کرده که این اسناد بطور غیرقانونی به بیرون درز پیدا کرده است.