کلمبیا؛ تظاهرات مخالفان علیه روند مذاکرات دولت با شورشیان فارک

کلمبیا؛ تظاهرات مخالفان علیه روند مذاکرات دولت با شورشیان فارک
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مخالفان خوان مانوئل سانتوس، رییس جمهوری کلمبیا در اعتراض به سیاستهای آشتی ملی و مذاکره صلح دولت با شورشیان فارک به خیابان آمدند. در میان

خبر کوتاه

مخالفان خوان مانوئل سانتوس، رییس جمهوری کلمبیا در اعتراض به سیاستهای آشتی ملی و مذاکره صلح دولت با شورشیان فارک به خیابان آمدند. در میان معترضان چهره بسیاری از نظامیان سابق این کشور که در درگیریها با نیروهای فارک شرکت داشته اند دیده می شود.

مطالب مرتبط