پناهجویان سوریه ای، راهنمای موزه برلین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پناهجویان سوریه ای، راهنمای موزه برلین

پناهجویان سوریه ای و عراقی که در آلمان ساکن هستند، فرصت پیدا کردند که با بازدید از موزه هنرهای اسلامی در برلین، با تاریخ سرزمین خود بیشتر آشنا شوند. اما این بازدید از یک جهت ویژه بود. چرا که افراد راهنمای موزه، پناهجویانی هستند که برای انجام این کار آموزش دیده اند.

آموزش پناهجویان به عنوان راهنمای موزه، ابتکار وزارت فرهنگ آلمان بوده است. سازمان دهندگان این پروژه چندین هدف را به طور همزمان دنبال می کنند. با این اقدام، پناهجویان فرصت پیدا می کنند که بهتر در جامعه جدید جذب شوند. از طرفی، اطلاعات درباره هنرهای اسلامی توسط کسانی ارائه می شود که از سرزمینهای اسلامی آمده اند.

برای استخدام پناهجویان و پناهندگان توسط موزه برلین، موانع قانونی وجود داشت که این موانع به کمک یک نهاد غیردولتی آلمانی برطرف شد.