کمک کودکان به بازداشت دو مظنون در انگلستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمک کودکان به بازداشت دو مظنون در انگلستان

خبر کوتاه

کودکان در ساری، جنوب انگلستان، به نیروهای پلیس کمک کردند تا دو مظنون را بازداشت کنند. کودکان به محض مشاهده چرخبالهای پلیس محل اختفای دو مظنون را باساختن یک فلش نشان دادند.