واتیکان پرونده «سوء استفاده مالی» کاردینال بلندپایه را بررسی می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واتیکان پرونده «سوء استفاده مالی» کاردینال بلندپایه را بررسی می کند

واتیکان می گوید پرونده سوء استفاده مالی یک کاردینال عالیرتبه این نهاد مذهبی را بررسی می کند. کاردینال برتونه، که زمانی مسئول سیاستهای خارجی واتیکان بود متهم شده است که از پول متعلق به یک نهاد خیریه برای بازسازی آپارتمان اشرافی خود استفاده کرده است.

آقای برتونه متهم است که مبلغی بیش از ۴۰۰ هزار یورو را از یک نهاد خیریه که برای بیمارستان کودکان فعالیت می کند دریافت کرده است.

کاردینال برتونه حدود سه ماه قبل ۱۵۰ هزار یورو را به این نهاد خیریه پرداخت کرد. در آن زمان او تحت فشار شدید رسانه ها برای پاسخگویی درباره این پرونده قرار گرفته بود.

تارچیسیو برتونه کلیه اتهام ها را رد کرده و گفته است که کلیه هزینه های بازسازی این آپارتمان را خودش پرداخت کرده است. در حالی که مدارکی که به رسانه ها درز پیدا کرده است خلاف این ادعا را نشان می دهد.

در این پرونده مدیران این نهاد خیریه هم مورد بازجویی قرار می گیرند.

کاردینال برتونه ۸۱ ساله در زمان پاپ ژان پل دوم، پاپ پیشین، نفر دوم هرم قدرت در واتیکان محسوب می شد. اما با آمدن پاپ کنونی، پاپ فرانچسکو، که به داشتن زندگی ساده و زاهدانه ای مشهور است، این موقعیت را از دست داد. شماری از تحلیلگران این پرونده جنجالی را بخشی از جنگ قدرت در واتیکان ارزیابی کرده اند.