سورینستام سوئدی به عنوان کاپیتان گلف اروپا انتخاب شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سورینستام سوئدی به عنوان کاپیتان گلف اروپا انتخاب شد

آنیکا سورینستام از سوئد به عنوان کاپیتان تیم اروپا برای مسابقات گلف جام «سولهایم» انتخاب شد. در این مسابقات که هر ۲ سال یک بار برگزار می شود بهترین گلفبازهای دو قاره اروپا و آمریکا با یکدیگر به رقابت می پردازند.