یکی از شرکتهای مسئول ساخت ورزشگاه های بازی های المپیک به فساد متهم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یکی از شرکتهای مسئول ساخت ورزشگاه های بازی های المپیک به فساد متهم شد

دادگاهی در ریودوژانیرو دارایی های متعلق به شرکت ساختمان سازی «کیروش گالوا» را مسدود کرد. این شرکت یکی از دو پیمانکار اصلی است که وظیفه ساخت مجموعه های ورزشی بازی المپیک ریو را بر عهده دارد.

دادگاه این شرکت را به فساد مالی متهم کرده و از بانک دولتی خواسته که پرداخت اعتبارات تصویب شده به این شرکت را متوقف کند. این اعتبارات حدود ۳۵ میلیون دلار است. مقامات کمیته بین المللی المپیک نگرانند که این حکم خللی در روند آماده سازی ورزشگاه های ایجاد کند.