بریتانیا؛ طوفان کتی لندن و بخش هایی از جنوب غربی کشور را درنوردید

بریتانیا؛ طوفان کتی لندن و بخش هایی از جنوب غربی کشور را درنوردید
نگارش از Euronews

خبر کوتاه طوفان کتی روز دوشنبه و همزمان با روز عید پاک در بریتانیا با سرعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت٬ لندن پایتخت و بخش هایی از کشور را درنوردید. در اثر

خبر کوتاه

طوفان کتی روز دوشنبه و همزمان با روز عید پاک در بریتانیا با سرعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت٬ لندن پایتخت و بخش هایی از کشور را درنوردید. در اثر این طوفان بیش از صد هزار خانه آسیب دید. همچنین در جنوب غربی انگلستان ۱۳۶ هشدار سیل صادر شده است.

مطالب مرتبط