جلسه ویژه امنیتی در بریتانیا برگزار شد

جلسه ویژه امنیتی در بریتانیا برگزار شد
نگارش از Euronews

پرچم بریتانیا در کنار پرچم بلژیک در اقامتگاه رسمی نخست وزیر بریتانیا به حالت نیمه افراشته به اهتزاز درآمد. پس از حملات بروکسل، جلسه ویژه امنیتی در

پرچم بریتانیا در کنار پرچم بلژیک در اقامتگاه رسمی نخست وزیر بریتانیا به حالت نیمه افراشته به اهتزاز درآمد.

پس از حملات بروکسل، جلسه ویژه امنیتی در بریتانیا موسوم به «جلسه کبرا» با ریاست دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور برگزار شد. موضوع این جلسه، بررسی اقدامات امنیتی مورد نیاز در بریتانیا بود.

آقای کامرون پس از این نشست گفت: «این حملات در بلژیک رخ داد اما می توانست در بریتانیا، فرانسه، آلمان یا هر جای دیگری در اروپا رخ بدهد. ما باید در مقابل چنین تروریستهای جنایتکاری کنار هم بایستیم و به آنها با اطمینان نشان بدهیم که نمی توانند پیروز بشوند. من همچنین تاکید کرده ام هر کمک امنیتی که مورد نیاز نیروهای امنیتی بلژیک و پلیس این کشور است به آنها ارائه شود. همچنان اطلاعات جدیدی به ما می رسد و اگر اطلاعات حاکی از این باشد که تهدیدی متوجه ماست، سطح امنیتی را افزایش می دهیم.»

مطالب مرتبط