راه دریای اژه بر مهاجران بسته می شود

راه دریای اژه بر مهاجران بسته می شود
نگارش از Euronews

گارد ساحلی ترکیه روز شنبه بیش از ۳۰۰ مهاجری را که قصد داشتند از طریق دریای اژه خود را به یونان بروند به ترکیه بازگرداند. کشتی های ترکیه و ناتو نیز

گارد ساحلی ترکیه روز شنبه بیش از ۳۰۰ مهاجری را که قصد داشتند از طریق دریای اژه خود را به یونان بروند به ترکیه بازگرداند. کشتی های ترکیه و ناتو نیز همزمان با توافق به دست آمده میان این کشور و اتحادیۀ اروپا، مشترکا بر شدت عملیات کنترل این دریا که تاکنون راه اصلی سفر مهاجران به جزایر یونانی بوده، افزوده اند.

در کنار این عملیات، گارد ساحلی ایتالیا و لیبی نیز نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر را که سوار بر چندین قایق قصد عبور از مدیترانه را داشتند، از دریا گرفته اند. توافق به دست آمده میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا با این نگرانی که پناهجویان راههای دیگری را برای رساندن خود به اروپا برگزینند همراه است.

به موجب این توافق ترکیه پذیرفته است پناهجویانی که از طریق این کشور خود را به یونان رسانده اند به ترکیه بازگردانده شوند و در قبال هر یک مهاجر، یک پناهجوی سوری ساکن اردوگاههای ترکیه به اروپا اعزام می شود.

لوسی کاریگان، سخنگوی کمیتۀ بین المللی نجات با انتقاد از این توافق می گوید: « از دیدگاه این کمیته، این توافق به بی نظمی بیشتر و از بین رفتن کرامت انسانی این مهاجران منجر خواهد شد. این ایده که تعدادی از این مهاجران به شرط برگرداندن تعدادی دیگر از این مهاجران به ترکیه در جاهای دیگر [ اروپا] مستقر شوند، غیراخلاقی است.»

در حال حاضر بیش از ۵۰.۰۰۰ پناهجو در یونان متوقف شده اند و نزدیک به ۱۰.۰۰۰ نفر از آنها نیز در اردوگاه ایدومنی در مرز یونان با مقدونیه در شرایط غیرانسانی به سر می برند. بر طبق این توافق، اولین گروه از این مهاجران روز چهارم آوریل به ترکیه بازگردانده می شوند.

کمیسیون اروپا همچنین تصویب کرده است که طی شش ماه آینده، ۴۰۰۰ نیروی کار انسانی در کنار ۱۵۰۰ نیروی پلیس با صرف هزینه ای بالغ بر ۲۸۰ میلیون یورو عملیات بازگرداندن این مهاجران به ترکیه را به عهده خواهند داشت. اتحادیۀ اروپا امیدوار است با اجرای این توافق و پس فرستادن مهاجرانی که از ترکیه و از طریق غیرقانونی خود را به یونان رسانده اند بتواند دیگر پناهجویان را از در پیش گرفتن راه اروپا منصرف کند.

به گفتۀ کمیسیون اروپا، هشت کشتی با گنجایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر برای انتقال این مهاجران از جزایر یونان به ترکیه به کار گرفته می شوند و یونان نیز باید قابلت پذیرش مهاجران در مراکز ثبت نام در جزایر این کشور را از ششهزار به ۲۰۰۰۰ افزایش بدهد.

مطالب مرتبط