دادگاه عالی آفریقای جنوبی اقدام دولت در عدم دستگیری عمرالبشیر را شرم آور دانست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه عالی آفریقای جنوبی اقدام دولت در عدم دستگیری عمرالبشیر را شرم آور دانست

خبر کوتاه

دادگاه عالی آفریقای جنوبی درخواست دولت این کشور برای تجدید نظر در حکم صادره در رابطه با بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را در هنگام سفر خود به این کشور رد کرد. این دادگاه می گوید رئیس جمهوری سودان باید به اتهام مشارکت در نسل کشی دستگیر می شد.

دادگاه عالی آفریقای جنوبی تصمیم دولت برای عدم دستگیری عمرالبشیر، رئیس جمهوری سودان را در هنگام سفر خود به این کشور غیرقانونی دانست.

دادگاهی در ماه ژوئن حکم دستگیری رئیس جمهوری سودان را هنگام سفر وی به پرتوریا برای شرکت در اجلاس سران کشورهای آفریقایی صادر کرد اما دولت این کشور با بیان اینکه وی مصونیت دیپلماتیک دارد از دستگیری وی سرباز زد. حکم این دادگاه در ادامۀ حکم دستگیری عمرالبشیر به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی در دارفور است که توسط دادگاه بین المللی کیفری صادر شده است.

دادگاه عالی آفریقای جنوبی می گوید تصمیم دولت برای عدم دستگیری رئیس جمهوری سودان «شرم آور» است و هنگامیکه یک حکم بین المللی برای دستگیری فردی به اتهام جنایت جنگی صادر شده است مصونیت دیپلماتیک معنایی ندارد.