پیشرفت در مذاکرات بوئیک و اورانج

پیشرفت در مذاکرات بوئیک و اورانج
نگارش از Euronews

مذاکرات برای ادغام دو شرکت بوئیک (Bouygues) و اورانج (Orange) پیشرفت قابل توجهی داشته داشت. رسانه های فرانسوی با انتشار این خبر به نقل از منابع آگاه

مذاکرات برای ادغام دو شرکت بوئیک (Bouygues) و اورانج (Orange) پیشرفت قابل توجهی داشته داشت. رسانه های فرانسوی با انتشار این خبر به نقل از منابع آگاه نوشته اند که این دو غول مخابراتی بر سر اصول اولیه معامله توافق کرده اند و اکنون باید موافقت رقبای خود یعنی شرکت های اس اف ار (SFR) و فری (Free) را بدست آوردند و به این منظور باید به احتمال قوی بخشی از شبکه اینترنتی یا خطوط مخابراتی یا مشتریان خود را با آنها تقسیم کنند. مذاکرات نهایی آخر ماه مارس صورت خواهد گرفت.

مطالب مرتبط