فورفانگ فاتح مسابقات پرش با اسکی آلمان شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فورفانگ فاتح مسابقات پرش با اسکی آلمان شد

یوهان آندره فورفانگ فاتح مسابقات پرش با اسکی آلمان شد. این اسکی باز ۲۰ ساله نروژی در نخستین دور ۱۴۴ متر و در دومین دور هم ۱۴۳ متر پرواز کرد. این برای نخستین بار است که این ورزشکار در مسابقات جام جهانی روی سکوی نخست می ایستد.

پیتر پروتس که قهرمانی اش در این فصل مسجل شده در ارتفاعات تیتیزی-نیواشتات به مقام دوم رسید. مرد سال وزش اسلوونی در دور اول ۱۳۹ متر و در دور دوم هم ۱۳۸.۵ متر پرید و برای بیستمین بار در این فصل روی سکو رفت.

کنیت گاگنیس دیگر ورزشکار نروژی هم خوش درخشید. این اسکی باز در دور نخست نمایش ضعیفی داشت، ولی در دومین دور با یک پرش ۱۴۰ متری جایگاه سوم را برای خود تضمین کرد.