فرانسوی ها علیه اصلاحات در «قانون کار» تظاهرات کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسوی ها علیه اصلاحات در «قانون کار» تظاهرات کردند

خبر کوتاه
شهروندان و اتحادیه های کارگری فرانسه در شهرهای مختلف علیه اصلاحات پیشنهادی مرایام ال کومری، وزیر کار و امور اجتماعی فرانسه، در قانون کار این کشور تظاهرات کردند. قانون موسوم به «اِل کومری» در صورت تصویب بر اختیارات کارفرمایان از جمله در استخدام یا اخراج کارکنان می افزاید. منتقدان فرانسه آن را ناقض امنیت شغلی می دانند.