جاری شدن سیل در صربستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جاری شدن سیل در صربستان

خبر کوتاه

بارش شدید باران در مرکز صربستان موجب جاری شدن سیل در این منطقه شده و دهها خانه را خراب کرده است. مقامات برخی از شهرها از جمله «چاکاک» وضعیت فوق العاده اعلام کرده اند و به گفتۀ پلیس دهها نفر از این مناطق منتقل شده اند.

سیل جاری شده همچنین موجب قطع شدن برق شده است.

صربستان در سال ۲۰۱۴ صحنۀ سیل های عظیم و گسترده ای بود که مرگ چند نفر را در پی داشت.