وضعیت نامشخص هزاران پناهجو پشت مرزهای مقدونیه

وضعیت نامشخص هزاران پناهجو پشت مرزهای مقدونیه
نگارش از Euronews

سرنوشت هزاران پناهجو در میانه مرزهای یونان و مقدونیه در هاله ای از ابهام قرار دارد. اینکه آیا این افراد خواهد توانست به مسیر خود برای گذر از کشورهای

سرنوشت هزاران پناهجو در میانه مرزهای یونان و مقدونیه در هاله ای از ابهام قرار دارد. اینکه آیا این افراد خواهد توانست به مسیر خود برای گذر از کشورهای حوزه بالکان ادامه دهند، هنوز به طور کامل مشخص نیست.

یک پناهجوی سوری بنام ابوهیدا می گوید: «ما مهره های شطرنج هستیم. هیچکس به ما به چشم یک انسان نمی نگرد. ما آرزو داریم، زندگی و بچه داریم. آنها ما را به عنوان پول و عدد در نظر می گیرند.»

احمد یک مرد جوان سوری دیگر از جمع پناهندگان می گوید: «البته که وضعیت ناامید کننده ای است. باید دانست که بیشتر آدمهای اینجا امیدوارند مرزها، دست کم برای کسانی که اینجا منتظرند باز شوند. ولی در نهایت می گویند مرزها بسته می ماند. این ما را خشمگین و ناراحت می کند.»

بسته شدن مرزهای کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان عملا باعث می شود بسیاری از این افراد برای روشن شدن وضعیتشان در خاک یونان باقی مانده و یا در صورت موافقت ترکیه به این کشور بازگردانده شوند.

مطالب مرتبط