کشیش زورندینگ در اعتراض به تهدیدات نژادپرستانه استعفا کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشیش زورندینگ در اعتراض به تهدیدات نژادپرستانه استعفا کرد

خبر کوتاه

اولیویه انجیمبی تشینده، کشیش منطقۀ زورندینگ در آلمان در اعتراض به تهدیدها نژادپرستانه ای که دریافت کرده است، از سمت خود در کلیسای این شهر استعفا کرد. وی به دلیل حمایت از پناهجویان هدف حملات زیادی از سوی نئونازی های آلمان قرار داشت و حتی به مرگ تهدید شده بود.

وی که از سال ۲۰۱۲ به عنوان کشیش این کلیسا منصوب شده بود تاکید کرده است که نمی تواند فضای پر از نفرت حاکم در این شهر را علیه مهاجران تحمل کند و به همین دلیل این منطقه را در روز اول آوریل ترک خواهد کرد.

دو نفر از مسئولان حزب اتحاد سوسیال مسیحی بایرن به نام های سیلویا بوهر و جوآن هایندی که گرایش های ضد مهاجری دارند با تهدید این کشیش او را «کاکا سیاه» خوانده بودند.