تصویر زن بر روی چراغ قرمز خیابانها بجای تصویر مرد

تصویر زن بر روی چراغ قرمز خیابانها بجای تصویر مرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه برای اولین بار در اقدامی نمادین در شهر والنسیای اسپانیا، بجای تصویر مرد، تصویر زن بر روی چراغ قرمز خیابانها، نقش بست. این ابتکار به مناسبت

خبر کوتاه

برای اولین بار در اقدامی نمادین در شهر والنسیای اسپانیا، بجای تصویر مرد، تصویر زن بر روی چراغ قرمز خیابانها، نقش بست.

این ابتکار به مناسبت روز جهانی زن در این شهر صورت گرفته است.

مطالب مرتبط