چراغ سبز آنکارا به اتحادیه اروپا در زمینه همکاری برای حل مساله پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چراغ سبز آنکارا به اتحادیه اروپا در زمینه همکاری برای حل مساله پناهجویان

در حالی که هزاران پناهجو در مرز یونان و مقدونیه برای رسیدن به غرب اروپا لحظه شماری می کنند٬ رهبران اتحادیه اروپا در تلاش برای رسیدن به اجماع نظر در زمینه مقابله با مساله مهاجرت هستند.

اتحادیه اروپا راه حل این مساله را در ترکیه و یونان می جوید. دونالد توسک٬ رئیس شورای اروپا روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه خواستار آن شد تا آنکارا مانع از ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا شود یا دست کم میزان آن را کاهش دهد.

وضعیت این پناهجویان در فصل زمستان رقت انگیزتر از قبل گزارش شده است. برای پناهجویانی که از طریق ترکیه روانه اروپا می شوند یونان مهمترین دروازه ورود به آینده ای بهتر است.

یونان چندان با دیدگاه بروکسل موافق نیست مساله مهاجرت را مشکلی جهانی تلقی می کند. نیکوس کوتزیاس٬ وزیر خارجه یونان گفت: «ما و ترکیه دو بر این نکته توافق داریم که مساله پناهجویان مشکل ترکیه یا یونان نیست و نمی تواند در چارچوب روابط دوجانبه یونان-ترکیه حل و فصل شود. این مساله مشکل جهانی است و اروپا را تحت تاثیر قرار داده و مایه عذاب یونان و ترکیه شده است.»

ترکیه برای همکاری با اتحادیه اروپا چراغ سبز نشان داده و از آمادگی خود در این زمینه خبر داده است. پیشتر نیز آنکار گفته بود که برای بازگرداندن تمامی پناهجویان به کشورهای مبدا آماده است.

طی سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار پناهجو در اروپا درخواست پناهندگی داده اند.”:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6registered بیشتر آنها از کشورهای بحران زده سوریه٬ عراق و افغانستان هستند. این رقم بی سابقه و بیش از دو برابر سال ۲۰۱۴ گزارش شده است.

از سوی دیگر٬ از سپتامبر گذشته هشت کشور اروپایی کنترلهایی را در مرزهای خود به اجرا گذاشته اند. این کنترلها به دلیل زیر سوال بردن پیمان شنگن با انتقادهای زیادی روبرو بود. از همین رو کمیسیون اروپا روز جمعه خواستار عادی سازی تحرک آزاد در مرزهای شنگن٬ تا پایان سال جاری میلادی شد.