پیروزی حقوقی اپل در برابر اف بی آی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
پیروزی حقوقی اپل در برابر اف بی آی

شرکت اپل در برابر پلیس فدرال آمریکا، «اف بی آی»، یک پیروزی حقوقی بدست آورد.

در پرونده تعقیب یک قاچاقچی مواد مخدر اف بی ای از اپل خواسته بود تا تلفن همراه آیفون متهم را رمزگشایی کند. اپل با رد این تقاضا رعایت حقوق مربوط به زندگی خصوصی اشخاص را مطرح کرده و کار به دادگاهی در نیویورک کشانده شده است.

قاضی استناد اف بی آی به قانون موسوم به «مقررات درباره دستورات قضایی» برای فشار به شرکت اپل را در این پرونده وارد ندانسته است.

پیروزی اف بی آی می توانست موافقتنانه بین آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه حفاظت از داده های اینترنتی و مخابراتی را زیر سئوال ببرد.

جیووانی بوتارلی، مقام اروپایی ناظر بر حفاظت از اطلاعات و داده های مخابراتی و اینترنتی در اروپا گفت: «اکثر مردم هنوز اعتقاد دارند که حفاظت از داده ها و اطلاعات، شبکه ها و سامانه ها ضروری است. تصور کنید اگر افرادی با هدف خرابکارانه تلفنهای همراه ما را هک کنند، آنهم بدلیل اینکه سیستم امنیتی برای محافظت از داده ها براساس دستور یک دولت از بین رفته باشد. این یک اشتباه بزرگ است.»

پیش از این در پرونده مربوط به کشتار «سن برناندینو» در ماه دسامبر گذشته دادگاهی در اوکلند با استناد به قانون «مقررات درباره دستورات قضایی» به شرکت اپل دستور داده بود تا داده های ایفون یکی از متهمان این کشتار را رمزگشایی کند.