گروهی از مهاجران سوری با هواپیما از بیروت به رم منتقل شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گروهی از مهاجران سوری با هواپیما از بیروت به رم منتقل شدند

گروهی از مهاجران سوری روز دوشنبه با هواپیما از بیروت، پایتخت لبنان، وارد رم پایتخت ایتالیا شدند.

این گروه متشکل از ۹۳ نفر، اولین گروه از حدود یک هزار مهاجری است که دولت ایتالیا با حمایت چند کلیسا و تشکل های مذهبی درصدد انتقال آنها به خاک خود است.

یک دختر جوان، مهاجری که از شهر حلب سوریه گریخته است در فرودگاه رم گفت:«بسیار خوشحالم و البته کمی هیجانزده ام و استرس دارم برای زندگی جدیدی که به آن عادت ندارم. رویاهایم چندان بزرگ نیستند. فقط دوست دارم بتوانم تحصیلاتم را ادامه دهم، کار کنم و یک زندگی معمولی داشته باشم.»

یک جوان سوری هم گفت:«انسانهای خوب بسیاری را امروز در اینجا دیدم. فکر می کنم سفر به ایتالیا آغازی خوب برایم در ساختن آتیه و آینده ای جدید خواهد بود.»

پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه ایتالیا در خصوص تصمیم دولتش به انتقال یک هزار مهاجر از طریق کریدوری امن گفت:«در این برهه ما باید دست به چند اقدم عملی بزنیم از جمله ایجاد کریدروی بشردوستانه و نه برافراشتن دیوار و نرده و مانع.»