گروه حامی مهاجران زاغه های کمپ کاله را به آتش کشید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گروه حامی مهاجران زاغه های کمپ کاله را به آتش کشید

گروهی معترض به تصمیم دولت فرانسه به برچیدن کمپ کاله و تخلیه مهاجران از آن، روز دوشنبه، تعدادی از کلبه های موقت و زاغه های این کمپ جنگلی را به آتش کشید.

یکی از مسئولان منطقه «پا دو کاله» به اشاره به گروه معترضی که با نام «حامیان مهاجران کاله» شناخته می شوند گفت:«می توانید ببینید که گروهی از معترضان در به آتش کشیدن چادرها و پناهگاه ها و پرتاب سنگ به سوی پلیس تعلل نکردند. این قابل قبول نیست و طبیعی است که ما به منظور برقراری امنیت واکنش نشان دهیم.»

تصمیم به برچیدن بخشی از کمپ کاله که «جنگل» نام گرفته است پس از موافقت یک قاضی فرانسوی با طرح دولت فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه آغاز شد.

به گفته برنار کازنوو، وزیر کشور فرانسه کار تخلیه با همکاری سازمان های بشردوستانه انجام شده و مهاجران در مراکز پذیرش در جاهای دیگر فرانسه اسکان داده خواهند شد.

مهاجرانی که در این کمپ در زاغه ها گردهم آمده بودند اغلب افغان و سوری هستند و از جنگ و فقر گریخته اند و هدفشان با عبور از کانال مانش رسیدن به بریتانیا و درخواست پناهندگی از این کشور است.