هواداران لخ والسا به خیابان ها آمدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هواداران لخ والسا به خیابان ها آمدند

هزاران نفر از مردم شهر «گدانسک» در شمال لهستان، روز یکشنبه با تجمع در میدان «همبستگی» این شهر حمایت خود را از لخ والسا، رئیس جمهوری سابق این کشور اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع که پلیس تعداد آنها را بیش از ۱۵ هزار نفر برآورد کرده است، با خواندن سرود ملی لهستان، اتهامات وارده به رهبر جنبش همبستگی در این کشور را بی اساس خواندند.

موسسۀ ملی یادمان لهستان در اواسط فوریه مدعی شد اسنادی را به دست آورده است که نشان می دهد لخ والسا که از وی به عنوان نماد دموکراسی در این کشور نام می برند، با پلیس مخفی کمونیستی همکاری می کرده است.

حزب راستگرای حق و عدالت که قدرت را از ماه اکتبر در این کشور به دست گرفته است نیز با تکرار این ادعا، لخ والسای ۷۲ ساله را همکار سرویس های اطلاعاتی کمونیستی در دهۀ هفتاد دانسته است.

بنا به ادعای موسسۀ ملی یادمان لهستان، اسناد مربوطه در خانۀ چسلاو کیژاک، وزیر کشور دوران کمونیسم در این کشور یافت شده که به تازگی درگذشته است.

این برندۀ جایزۀ صلح در پاسخ به ادعای این موسسه که جنایات دوران کمونیستی را در لهستان پیگیری می کند، این اتهامات را رد کرده و اسناد مورد ادعای این موسسه را جعلی خوانده است.

روز شنبه، بیست و هفتم فوریه نیز هزاران نفر با راهپیمایی در ورشو، پایتخت لهستان همبستگی خود را با رئیس جمهوری سابق این کشور اعلام کردند.

اتهام همکاری با پلیس مخفی کمونیسم پیش از این بارها به لخ والسا زده شده بود اما رهبر جنبش همبستگی این اتهامات را همواره رد کرده است. لخ والسا که در سال ۱۹۸۳ برندۀ جایزۀ صلح نوبل شد در سال ۱۹۹۰ به عنوان رئیس جمهوری لهستان برگزیده شد.