سنای ایتالیا طرح «تعدیل شده» زندگی مشترک همجنسها را تصویب کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سنای ایتالیا طرح «تعدیل شده» زندگی مشترک همجنسها را تصویب کرد

سناتورهای ایتالیایی با ۱۷۳ رای موافق طرح قانونی کردن زندگی مشترک زوجهای همجنس و غیرهمجنس را تصویب کردند. این طرح با مخالفت ۷۱ سناتور روبرو شد.

طرحی که به نظر می رسید در راستای تامین حقوق همجنسگرایان باشد، رضایت شماری از آنها را جلب نکرده است. چرا که بخشهایی از آن که به همجنسگرایان اجازه می داد کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند، از طرح کنار گذاشته شد.

ماریلنا گراسادونیا، رئیس انجمن والدین همجنسگرا می گوید: «ما خشمگین هستیم و سرخورده شده ایم. باورمان نمی شود که در سال ۲۰۱۶ هستیم و در اروپا زندگی می کنیم! باورمان نمی شود که در کشوری زندگی می کنیم که مدعی است در اروپا است و به این امر افتخار می کند. در اینجا امکان دارد که قانونی به تصویب برسد که زندگی مشترک زوجهای همجنس را قانونی می کند اما اجازه پذیرفتن فرزند را از آنها می گیرد. این قانون تبعیضی علیه اقلیتهای جنسی و شهروندان ایتالیا است. کشور ما فرصت بزرگی را برای برداشتن اولین گامها به سوی مدنیت از دست داد.»

ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا این طرح را «تاریخی» خوانده است در حالی که بعضی از گروه های مدافع حقوق همجنسگرایان آن را «خیانت» توصیف کرده اند.

این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس نمایندگان ایتالیا هم تصویب شود.

در طرحی که در سنا تصویب شده است همچنین خبری از ازدواج همجنسگرایان نیست. ایتالیا یکی از معدود کشورهای اروپای غربی است که در آن ازدواج همجنسگرایان قانونی نیست.