جسد دیپلمات های کشته شده صربستان به کشور بازگردانده شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جسد دیپلمات های کشته شده صربستان به کشور بازگردانده شد

خبر کوتاه

پیکر دو دیپلمات صرب که در لیبی کشته شده اند، به این کشور بازگردانده شد. گفته می شود این دو در جریان بمباران پایگاه داعش توسط جنگنده های آمریکایی کشته شده اند.

گروه دولت اسلامی این دو دیپلمات صرب را در ماه نوامبر و پس از حمله به کاروان آنها در منطقۀ صبراته به گروگان گرفتند.

این دو دیپلمات که اسلاجیانا استانکوویچ و جوویکا استپیک نام دارند روز جمعه، بیستم فوریه و در جریان بمباران یک پایگاه داعش در این منطقه کشته شده اند.