در مورد طبقات محروم در نظام کاست هند بیشتر بدانیم

در مورد طبقات محروم در نظام کاست هند بیشتر بدانیم
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

واژۀ کاست برگرفته شده از واژه ای پرتغالی به معنی نسل و نژاد است. مفهوم «کاست» یا نظام طبقاتی در جامعه و کشور هند سلسله مراتب اجتماعی هندوهاست.این

آگهی

واژۀ کاست برگرفته شده از واژه ای پرتغالی به معنی نسل و نژاد است. مفهوم «کاست» یا نظام طبقاتی در جامعه و کشور هند سلسله مراتب اجتماعی هندوهاست.این نظام با زیرمجموعه هایش هند را به جامعه ای هزاران طبقه بدل کرده است.

بسیاری از جامعه شناسان متفق القولند که تعریف شفاف و دقیق نظام کاستی یا طبقاتی بخاطر پیچیدگی های آن تقریبا غیرممکن است. نظام طبقاتی برگرفته شده از مذهب و تاریخ و تاثیرپذیرفته از تغییرات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی دوران استعماری در هند است.

این نظام که روابط انسان ها با یکدیگر را دیکته می کند جامعه هند را از گذشته های دور به چهار طبقه تقسیم کرده است.

برهمن ها: طبقه روحانیان
کشاتریاها: طبقه شاهزادگان و جنگاوران
ویشایاها: طبقه بازرگانان و صعنتگران
شودراها یا سادراها: طبقه کارگران

هر کس که در این چهار طبقه بندی نگنجد «نجس» یا فرد لمس ناپذیر (دالیت) محسوب می شود.

نظام طبقاتی مدرن و امروزی در هند نتیجه تغییراتی است که از نیمه دوم قرن نوزدهم و با حضور استعمار انگلیس در این کشور و با ترتیبات اداری و ویژه و به خدمت گرفتن طبقه خاصی از جامعه برای کاری یا حیطه و حوزه ای خاص، شکل گرفت.

هند مدرن چگونه با نظام طبقاتی کنار می آید؟

بر اساس قانون اساسی هند هر گونه تبعیض علیه طبقات فرودست ومحروم غیرقانونی است. پس از استقلال هند در برخی از ایالتهای این کشور سیاست هایی اتخاذ شده است تا با شکل گیری جنبش هایی اجتماعی و جمعی تبعیض علیه طبقات محروم و فرودست از بین برود یا حداقل کاهش یابد.

تبعیض های مثبت از جمله تمهیداتی است که ایالت ها به خدمت گرفته اند. بدین معنی که در عرصه آموزش و یا کار سهمیه هایی برای طبقات پایین در ورود به دانشگاهها یا پیدا کردن کار در نظر گرفته شده است، سیاستی که در هند منتقدان خود را دارد.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

مقامات هند از توافق با رهبران قوم جت خبر می دهند

جشن ممنوعه در فرودگاهی در فرانسه؛ نُه هزار نفر همزمان جریمه شدند

آخرین دور جشنواره هزارساله «مردان برهنه» ژاپن؛ دیگر دود از کنده بلند نمی‌شود