تاکسی ها مرکز شهر مادرید را بستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاکسی ها مرکز شهر مادرید را بستند

خبر کوتاه

تعدادی از رانندگان تاکسی در اسپانیا در اعتراض به افزایش فعالیت خودروهای خصوصی که اقدام به جابجایی مسافر می کنند خیابان های منتهی به مرکز شهر مادرید را بستند.

معترضان از دولت می خواهند به اینگونه فعالیت ها در اسپانیا پایان دهد.