قهرمانی پی تر پروک در رقابتهای پرش با اسکی نروژ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قهرمانی پی تر پروک در رقابتهای پرش با اسکی نروژ

دومین مسابقه پرش با اسکی پیست «مانسترباکن» در «ویکرساند» نروژ به قهرمانی پی تر پروک انجامید. این اسکی باز اهل اسلوونی با دو پرش ۲۳۸.۵ و ۲۳۰متری و کسب در مجموع ۴۵۷.۶ امتیاز، دهمین عنوان این فصل خود را به دست آورد.

پی تر پروک که وزش باد مخالف را عامل ناکامی اش در پرش دوم می داند برای شکستن رکورد گرگور شلایرن زوئر تنها به ۳ قهرمانی دیگرنیازمند است. این در حالیست که ۱۱ مسابقه دیگر در این فصل باقی مانده است.

جان آندره فُرفانگ هم روز شنبه روند رو به پیشرفت خود را ادامه داد و با دو پرش ۲۲۹ و ۲۲۲ متری و کسب ۴۳۹.۴ امتیاز برای چهارمین بار در این فصل، روی سکو رفت.

رابرت کرانیچ هم که در رقابتهای جمعه قهرمان شده بود، این بار به عنوان نفر سوم روی سکو رفت. این اسکی باز ۳۴ ساله اهل اسلوونی با ۲۶ امتیاز اختلاف نسبت به هموطنش پروک، برای کاروان اسکی اسلوونی افتخار دیگری آفرید.