گارد ساحلی ایتالیا ده ها مهاجر را در دریای اژه نجات داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گارد ساحلی ایتالیا ده ها مهاجر را در دریای اژه نجات داد

گارد ساحلی ایتالیا روز سه شنبه در سه عملیات جداگانه ۹۱ مهاجر دیگر را در نزدیکی جزیره ساموس یونان واقع در شرق دریای اژه نجات داد.

نیروهای ایتالیایی که در قالب فرونتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا، فعالیت می کنند دو قاچاقچی انسان را نیز دستگیر و تحویل مقامات یونانی دادند.

هزاران داوطلب از آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر دنیا در جزایر یونان از جمله در لزبوس به مهاجران یاری می رسانند.

شکیب، داوطلبی از بحرین یکی از آنهاست که می گوید:«اولین مشکل اساسی که پناهجویان به محض ورود به اینجا با آن مواجهند مشکل زبان است، به آنها با اهداء غذا و لباس و پیدا کردن جایی که باید بروند کمک می کنیم.»

اِما یکی دیگر از داوطلبان است. او می گوید:«می بایست سریع و بطور گسترده تری به این وضعیت می پرداختیم. مدیریت اوضاع ابتداء عمدتا بر عهده مردم محلی بود، سپس گردشگران کمک می کردند، با پایان فصل گردشگری می باید از خارج از کشور کمک می گرفتیم و سازمان یافته تر می شدیم و به شکل بنیاد و نهاد در می آمدیم.»

روزانه بطور متوسط حدود یک هزار و پانصد مهاجر و پناهجو به امید زندگی بهتر در اروپا از از ترکیه و از طریق دریا وارد جزایر یونان می شوند.