شاهزاده اسپانیا برای دومین بار در برابر دادگاه حاضر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شاهزاده اسپانیا برای دومین بار در برابر دادگاه حاضر شد

شاهزاد کریستینا، خواهر پادشاه اسپانیا روز سه شنبه برای پاسخگویی به اتهاماتش در برابر دادگاه حاضر شد. وی و همسرش به تقلب مالیاتی و اختلاس متهم شده اند. این نخستین بار در تاریخ اسپانیاست که یکی از اعضای خانواده سلطنتی تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد.

وکیل گروه ضد فساد موسوم به «دستان پاک» که از شاهزاده کریستینا شکایت کرده، با تاکید بر اینکه متهم در برابر دادگاه تنها یک شهروند عادی مانند سایرین است گفت که این اتفاق اهمیت زیادی برای نظام قضایی و مردم اسپانیا دارد.

شاهزاده کریستینا متهم است که با همسرش برای اختلاس و فرار مالیاتی همکاری کرده، در مقابل وی می گوید که در جریان فعالیت های مالی همسرش نبوده است.

در این پرونده هفده نفر به فساد مالی متهم شده اند. در صورت اثبات همه اتهام ها ممکن است شاهزاده اسپانیا تا حداکثر هشت سال و شوهرش تا ۱۹ سال زندان محکوم شوند.