نجات معجزه آسای چهار پناهجو در کانال مانش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات معجزه آسای چهار پناهجو در کانال مانش

چهار پناهجو که تلاش می کردند با قایق، خود را از فرانسه به انگلستان برسانند به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات پیدا کردند.

این افراد کمی پس از نیمه شب در حال عبور از کانال مانش بودند که در میان امواج سهمگین دریا گرفتار شدند. یکی از سرنشینان به داخل آب پرید و پس از شنا کردن تا ساحل منطقه «کاله» فرانسه از نیروهای ساحلی برای نجات سایرین کمک خواست.

رییس مرکز نجات دریایی شهر کاله می گوید: «آنها نمی توانستند خیلی دوام بیاورند مخصوصا که یکی از آنها دچار سرمازدگی شدید شده بود. آنها به شدت خسته و وحشت زده بودند.»

نیروهای امداد برای یافتن سایر سرنشین ها از قایق های نجات و هلی کوپتر ارتش استفاده کردند. به گفته مقامات محلی، سرما و موج های سهمگین ادامه مسیر آنها را غیرممکن کرده بود.