بازدید وزیر کشور فرانسه از جزیره لسبوس یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازدید وزیر کشور فرانسه از جزیره لسبوس یونان

برنار کازنوو، وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه ضمن بازدید از جزیره لسبوس یونان خواستار تقویت مراکز پذیرش اولیه پناهجویان شد.

مراکز پذیرش اولیه پناهجویان اقدام به ثبت هویت پناهجویانی که به اروپا می آیند، می کنند و به گفته وزیر کشور فرانسه باید به مرحله ای اجباری در روند پذیرش پناهجویان تبدیل شوند.

وزیر کشور فرانسه در جریان بازدید خود از یکی از این مراکز گفت: «کشورهای اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه باید به یونان کمک کنند. هدف این سفر همین است. مراکز باید به سرعت عملیاتی شوند تا شناسایی و انگشت نگاری به شکلی کارآمد و موثر صورت گیرد.»

مراکز پذیرش اولیه پناهجویان پس از بررسی گذرنامه و ثبت هویت، به آنها مدرکی رسمی ارائه می کنند. پناهجویان با این مدرک می توانند مراکز را ترک کنند.

این در حالی است که تاکید دولت یونان بر حل مشکل پناهجویان در کشور خودشان و پیشگیری از مهاجرت آنها است.

یانیس موزالاس، وزیر سیاست مهاجرتی یونان می گوید: «موج ورود پناهجویان و مهاجران غیرقانونی باید در کشور خودشان حل و فصل شود. جنگ در سوریه باید متوقف شود ولی تا آن هنگام ما در مورد ساحل ترکیه سخن خواهیم گفت، جایی که آنها از آن می آیند.»

آپوستولوس استایکوس، خبرنگار یورونیوز در جزیره لسبوس می گوید: «با وجود سرمای زمستان صدها پناهجو به این جزیره آمده اند. اتحادیه اروپا، دولت یونان و سازمانهای غیر دولتی در می یابند که وقتی برای تلف کردن ندارند و باید از همان سواحل ترکیه آماده باشند، جایی که هزاران نفر در انتظار سوار شدن بر قایقها هستند.»