وزیر کشور فرانسه: برگزاری تظاهرات در شهر کاله ممنوع!

وزیر کشور فرانسه: برگزاری تظاهرات در شهر کاله ممنوع!
نگارش از Euronews

وزیر کشور فرانسه از بیم تکرار خشونت های ماه گذشته برگزاری تظاهرات در شهر شمالی کاله را ممنوع کرد.

برنار کازنو، وزیر کشور فرانسه، برگزاری هر نوع تظاهرات در شهر کاله را در طول آخر هفته پیش رو ممنوع اعلام کرد. اقدامی که برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی اعلام شده توسط شاخه فرانسوی گروه اسلام هراس پگیدا صورت می گیرد.

در ماه ژانویه تظاهراتی مشابه در این منطقه با حضور مخالفان رادیکال مهاجران به خشونت کشیده شد.

برنار کازنو، وزیر کشور فرانسه گفت: «با توجه به تجمع های پیشین و تهدیدی که برای نظم عمومی آفریدند، پس از آنکه با شهردار کاله مشورت کردم، از رئیس پلیس منطقه خواستم تا برگزاری هرگونه تظاهرات را بدون توجه به برگزارکنندگان آن ممنوع کنند. چرا که ممکن است نظم عمومی تهدید شود.»

مقامات استان شمالی نور پا دو کاله – پیکاردی، تعداد مهاجران حاضر در اردوگاه مشهور به «جنگل» در شهر کاله را بیش از شش هزار نفر تخمین می زنند.

در این گیر و دار، گروه تئاتر انگلیسی «شکسپیرز گلوب» با حضور در اردوگاه «جنگل»، نمایش هملت را برای مهاجران اجرا کردند. سوغاتی از سرزمینی که مهاجران سودای رسیدن به آن را در سر دارند.

مطالب مرتبط