نقل و انتقال عظیم در بازار جهانی تولید مواد شیمیایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
نقل و انتقال عظیم در بازار جهانی تولید مواد شیمیایی

شرکت چینی «کم چاینا»، تولید کننده مواد شیمیایی با پرداخت ۴۳ میلیارد دلار کمپانی سوییسی «سینجنتا»، فعال در همین بخش را به تملک خود درمی آورد. براساس گزارشها این معامله به تایید هیئت مدیره شرکت سینجنتا نیز رسیده است.

این کمپانی چینی برای قطعی کردن این معامله پیشنهاد خرید سهام ۲۰ درصد بیشتر از ارزش آن در بازار بورس را مطرح کرده است.

این بزرگترین اجرای پروژه تملک یک کمپانی خارجی توسط یک شرکت چینی محسوب می شود.

سینجنتا در تولید مواد شیمیایی زیادی از جمله آفت کشها که در حفظ محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند شهرت دارد. میزان فروش این کمپانی به رقم ۱۵ میلیارد دلار می رسد.