کشف تابلوی دزدیده شدۀ پیکاسو توسط پلیس ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف تابلوی دزدیده شدۀ پیکاسو توسط پلیس ترکیه

خبر کوتاه

پلیس ترکیه با نفوذ به یک باند سرقت آثار هنری موفق شد تابلوی «زنی که موهای خود را شانه می کند» اثر دزدیدۀ شده پابلو پیکاسو، نقاش نامدار اسپانیایی را پیدا کند.

ماموران پلیس به عنوان مشتری از یک ماه پیش برای خرید این تابلو با فروشندگان وارد مذاکره شده و در نهایت روز جمعه بیست و نه ژانویه آنها را در استانبول به دام انداختند.

قاچاقچیان برای فروش تابلو ابتدا مبلغ هشت میلیون دلار پیشنهاد کرده بودند اما سپس با درخواست هفت میلیون دلاری پای معامله آمدند.