امید همجنسگرایان ایتالیا به اصلاح قوانین فرزندخواندگی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امید همجنسگرایان ایتالیا به اصلاح قوانین فرزندخواندگی

مارکو و جامپیترو، زوجی همجنسگرا هستند که در شهر رم زندگی می کنند. فرزندان دوقلوی آنها توسط یک مادر جایگزین در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده اند.

مارکو پدر بیولوژیک کودکان بوده و مایل است که فرزندخواندگی همجنسگرایان در ایتالیا نیز قانونی شود. به این ترتیب فرزندانش، قانوناً فرزندخوانده های شریک زندگی اش نیز محسوب شوند.

او می گوید: «اعطای حق فرزندخواندگی به شریک زندگی فرد همجنسگرا، نوعی محافظت و بیمه است. به این ترتیب اگر اتفاق بدی مانند جدایی یا مرگ روی دهد، بویژه اگر این اتفاق برای پدر یا مادر بیولوژیک کودک روی دهد، باز هم اعضای خانواده با هم خواهند ماند.»

حتی اگر قانون، نقش جامپیترو را در قبال کودکان به رسمیت بشناسد، باز هم محدودیتهایی وجود دارد.

مارکو می گوید: «این نوعی از فرزندخواندگی بسیار محدود است. زیرا او می تواند پدر قانونی دیوید و دنیس باشد اما والدین او نمی توانند پدر بزرگ و مادربزرگ فرزندانمان باشند. این نوع فرزندخواندگی کامل نیست.»

شدت اختلافات در ایتالیا درباره اعطای حقوق به همجنسگرایان و مقاومت کلیسای کاتولیک با این موضوع، باعث شده حتی در دولت ماتئو رنتزی، نخست وزیر این کشور نیز دسته بندی های عمیقی بوجود آید.