صلح بانان سازمان ملل در آفریقای مرکزی در معرض اتهامات جدید سوء استفاده جنسی از کودکان

صلح بانان سازمان ملل در آفریقای مرکزی در معرض اتهامات جدید سوء استفاده جنسی از کودکان
نگارش از Euronews

سربازان اروپایی و صلح بانان سازمان ملل متحد در جمهوری آفریقای مرکزی در معرض اتهامات تازه سوء استفاده جنسی از کودکان قرار گرفته اند. رسوایی جنسی جدید

سربازان اروپایی و صلح بانان سازمان ملل متحد در جمهوری آفریقای مرکزی در معرض اتهامات تازه سوء استفاده جنسی از کودکان قرار گرفته اند.

رسوایی جنسی جدید صلح بانان سازمان ملل که مربوط به سال ۲۰۱۴ می شود پس از دوازده مورد شکایت، اخیرا برملا شده و بیشتر متوجه سربازان فرانسوی و صلح بانان گرجستانی سازمان ملل متحد است.

یک کارمند دولت در شهر بانگی به این رسوایی چنین واکنش نشان می دهد: «آنها بار دیگر مسئله ساز شده اند. این اعمال به اعتبار سازمان ملل خدشه وارد می کند وباعث بدگمانی در میان مردم نسبت به ماموریت این سازمان می شود.»

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه ای رسما موارد جدید اتهام های جنسی به صلح بانان این سازمان در جمهوری آفریقای مرکزی را مورد تایید قرار داد.

آنتونی باربری معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که به شدت از این مسئله متاثر بود، گفت: «دشوار می توان خشم و انزجاری را که روشن شدن چنین مواردی از سوی کارکنان سازمان ملل متحد بر می انگیزد، تصور کرد. به خصوص وقتی پای افراد خردسال در میان باشد. این غیر قابل درک است.»

گروهی از کارشناسان مستقل پیش از این در گزارشی ناکارآمدی سازمان ملل متحد و نهاد های وابسته به آن را در جریان رسوایی های جنسی سربازان فرانسوی در آفریقای مرکزی طی سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ محکوم کرده بودند.

مطالب مرتبط