نشست دو روزه نمایندگان احزاب راست افراطی اروپا در میلان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نشست دو روزه نمایندگان احزاب راست افراطی اروپا در میلان

نمایندگان احزاب راست افراطی اروپا پنجشنبه شب در میلان ایتالیا گردهم آمدند و اتحادیه اروپا و نهادهای آن را بر سر موضوعاتی مانند مهاجران، بحران اقتصادی و بیکاری به باد انتقاد گرفتند. به باور آنها، مدل اروپای واحد به بن بست رسیده است.

این نخستین نشست اعضای گروه «اروپای ملل و آزادیها» در پارلمان اروپا است که در ژوئن گذشته به ابتکار مارین لوپن٬ رهبر حزب جبهه ملی فرانسه و با هدف قدرتمندتر شدن در پارلمان و کمیسیون اروپا شکل گرفت.

خانم لوپن٬ رهبر جبهه ملی فرانسه چند هفته پس از شکست حزبش در انتخابات منطقه ای فرانسه با حضور در این نشست گفت: «آنهایی که در پروژه ما در جستجوی ناهماهنگی هستند، آن را نخواهند یافت. ما در دفاع از تمامیت ارضی و دموکراسی قدرتمند هستیم. ما می توانیم به یکدیگر احترام بگذاریم و در عین حال که دوست هستیم هویت خودمان را هم داشته باشیم.»

این نشست به میزبانی ماتئو سالوینی، دبیر کل «لگا نورد» حزب سیاسی فدرالیست و ناحیه گرای ایتالیا برگزار شد و خیرت ویلدرز٬ رهبر حزب آزادی هلند که در بیگانه هراسی شناخته شده است نیز حضور داشت. نمایندگان راستهای افراطی اتریش٬ لهستان٬ رومانی٬ بریتانیا و روسیه این نشست همراهی کردند.

Demonstrations outside

هاینتس کریستیان اشتراخه٬ رهبر حزب آزادی اتریش افزود: «ما همه بر سر این موضوع توافق داریم که اروپا٬ فرهنگ اروپایی و آزادی اروپایی همه در معرض خطرند. غم انگیز است دیدن این که اتحادیه اروپا و نمایندگان حکومت های ملی ما چطور اروپا را به افول می کشانند و آن را به سوی پرتگاه سوق می دهند.»

Europe of the Nations and Freedoms Group

همزمان٬ صدها تن از مخالفان احزاب راست در بیرون از محل برگزاری این نشست دست به تظاهرات زدند.