عدم تغییر ساعت نمادین روز قیامت

عدم تغییر ساعت نمادین روز قیامت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ساعت روز قیامت که به طور نمادین نزدیک شدن فاجعه جهانی را نشان می دهد بدون تغییر همچنان در سه دقیقه مانده به نیمه شب باقی ماند. تحولات مثبت

خبر کوتاه

ساعت روز قیامت که به طور نمادین نزدیک شدن فاجعه جهانی را نشان می دهد بدون تغییر همچنان در سه دقیقه مانده به نیمه شب باقی ماند.

تحولات مثبت سال ۲۰۱۵ از جمله توافق هسته ای با ایران و کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس در مقابل تنش های میان آمریکا و روسیه، جنگ در سوریه و تنش ها در اوکراین از علل عدم تغییر این ساعت نمادین اعلام شده است.

مطالب مرتبط